Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget på Hydro Karmøy er en aktiv gruppe som arrangerer en rekke aktiviteter for ungdom (ungdom = til og med 33 år).

Leder/Ungdomstillitsvalgt er fullverdig medlem av AKF-styret.

Kontaktinfo:

Leder: Simon Hasselkvist, Simon.Hasselkvist@hydro.com  413 69 948 Logistikk

Nestleder: Sandra Haave Aanesen, Sandra.Aanesen@hydro.com  454 92 330 Anodemontasjen

Sekretær: Jan Andre Yrke, Jan.Andre.Yrke@hydro.com  92841385 Trådstøperiet

Styremedlem: Mikkel Hettervik, Mikkel.Hettervik@hydro.com  98453807 Pressboltstøperiet

Styremedlem/Lærlingekontakt: Brynjar Grønås Birkeland: Brynjar.Birkeland@hydro.com  95195194

Elektrolysen/AP18