Nyheter

Frister ifm Årsmøte 2022

Jan Åge Johansen 13. desember 2021
Årsmøtedato: torsdag 24.februar kl 1800.
Frist for innlevering er 7. januar 2022:
• forslag til navn/kandidater på valg til årsmøte i AKF er 7. januar 2022*. (på valg: vara HVO)
Sendes til valgkomiteen ved Arvid Seljestokken.
• søknader om bevilgninger på årsmøtet i AKF er 7. januar 2022*.
Sendes til AKF kontoret.
• forslag til årsmøte i AKF er 7. januar 2022*. Sendes til AKF kontoret.
*Alle forslag til valgkomiteen og søknad om bevilgning skal være underskrevet av forslagsstiller.

Digitalt Medlemsmøte

Jan Åge Johansen 7. desember 2021

AKF kaller inn til digitalt medlemsmøte på Teams tirsdag 14.desember kl. 1700 – 1900.

Saksliste:

  1. Medlemsmøteprotokoll 1/21 og 2/21
  2. Forsikringer
  3. AKF – Veien videre
  4. 6-skift
  5. Landsmøte
  6. Aktuelle saker og skriv
  7. Eventuelt

Påmelding: ta kontakt med din tillitsvalgt eller FU for link til Teams!

OBS: Maks antall på teams er 250 deltagere.

                                    Styret

Julekonkurranse på Facebook

Jan Åge Johansen 22. november 2021
Vil du være med i vår adventstrekning og vinne julesnacks? Alnor Kjemiske trekker en vinner hver uke frem mot jul, vil du være med så heng på!

 

AKF-kontoret stengt

Jan Åge Johansen 22. november 2021
Ifm Landsmøtet i Industri Energi holder AKF-kontoret stengt i tidsrommet 23.-26.november (uke 47).
Kontaktperson som delvis betjener AKF-kontoret blir Odd Johan Odde som kan kontaktes på mobil 993 82 775.
HVO Hydro blir Roald Alsaker som kan kontaktes på Yngve sitt kontor på HMS-avd., eller på mobil 478 60 030.
Hovedtillitsvalgt i Speira/KRM blir Kjetil Sangolt som kan kontaktes på mobil 992 39 231.
Landstyredelegatene leser e-post innimellom.

Landsmøte Industri Energi

Jan Åge Johansen 22. november 2021
I uke 47 avholdes det 5. ordinære landsmøte for Industri Energi.

Smitteverntiltak Speira Karmøy

Jan Åge Johansen 17. november 2021
Melding fra HMS-sjef i Speira, Alf Einar Ørke:
Ekstra tiltak med bakgrunn i lokal smittesituasjon og lokale kommuners felles råd til befolkningen

Oppdaterte Covid – 19 retningslinjer KMV

Jan Åge Johansen 16. november 2021

På bakgrunn av råd fra de lokale kommunene vedr. økt smitteutvikling de siste ukene har pandemiberedskapgruppen revidert Covid -19 retningslinjene for KMV.

Jul på Snurrevarden Gård

Jan Åge Johansen 15. november 2021

Hydro Karmøy Velferd har kjøpt to datoer den 5. og 7. desember med 60 personer hver av dagene. Her blir det mye julegøy for liten og stor. Det er fleksibel tid når en ønsker å komme da det blir bespisning av grøt i grupper på 20 personer. 100,- for barn og voksne, ordinært 200,- Billetter hentes i portvakt med vipps til 692928.

Jubilantfest

Jan Åge Johansen 9. november 2021

Lørdag 6.november ble det avholdt jubilantfest for medlemmer med 25- og 40-års medlemskap i LO. Årets fest var for de som var jubilant i 2020 og 2021. Det var i år 42 jubilanter tilstede.

Covid-19 retningslinjer KMV

Jan Åge Johansen 5. november 2021
Etter dagens Pandemiberedskapsmøte:
Pandemiberedskapsgruppen ser med bekymring på smittesituasjonen lokalt og vil fortløpende vurdere om det er nødvendig og hensiktsmessig med ytterligere tiltak. Det er dialog med smittevernlege i Karmøy kommune, men det er ikke signalisert innstramminger i lokale tiltak.