Nyheter

AKF-kontoret stengt

Jan Åge Johansen 22. mars 2021
Pga smittesituasjonene er vi pålagt å stenge AKF-kontoret.
Gjelder f.o.m i dag 22.03 til over påske.
Vi kan nås på mobil og e-post.

Kantinen blir stengt fra og med tirsdag 23.03

Jan Åge Johansen 22. mars 2021
På bakgrunn av det høye smittepresset på Haugalandet er det i Pandemiberedskapsgruppen besluttet å stenge ned all aktivitet i kantinen på Hydro Karmøy fra og med tirsdag 23.03.

Påskekonkurranse på Facebook

Jan Åge Johansen 19. mars 2021

AKF-medlemmer kan nå delta i vår påskekonkurranse på våre Facebooksider! Du kan delta her

 

 

Bonus (PRP) for 2020

Jan Åge Johansen 11. mars 2021

Bonus (PRP) både for KRM og KMV for 2020!!

Tilbud om kjøp av aksjer i Norsk Hydro ASA 2021

Jan Åge Johansen 9. mars 2021

Aksjeordningen for ansatte gir ansatte i Norge anledning til å kjøpe aksjer med 50 prosent rabatt og betale med lønnstrekk over 12 måneder. Ordningen administreres av GBS HR i samarbeid med DNB. Aksjetegning vil bli ivaretatt gjennom HR-portalen og DNB.

 

 

 

Aksjekjøp 2021

Jan Åge Johansen 8. mars 2021

Aksjeordningen for ansatte gir fast ansatte i Norge anledning til å kjøpe aksjer med 50 prosent rabatt og verdiutviklingen på aksjer i Hydro fra 2020 til 2021 var slik at ansatte i år får tilbud om «full» tildeling til rabattert pris.

SALG AV VALSEVERKENE!!!!

Jan Åge Johansen 6. mars 2021

Fredag morgen våknet de ansatte i valseverkene dessverre opp til nyheten om salg av valseverkene til KPS Capital Partners, et amerikansk aksjefond, for 1.380 millioner euro som er ca. 14.2 milliarder kroner.

6-skift avstemming klar

Jan Åge Johansen 17. februar 2021
Da har vi etter en lang prosess gjennomført siste avstemming for denne gang med valg av 6-skiftplan
fremover.

Aksjeordningen 2021

Jan Åge Johansen 15. februar 2021

Basert på vedlagte innspill fra ansattrepresentanter i styret (gjennomgående diskusjoner siden 2019) ble det på gårsdagens styremøte i Hydro vedtatt at «ny modell» vil være slik at det gis aksjer med 50% rabatt for hhv 30.000 og 15.000 (tidligere satser 25.000/12.500) – da fortsatt avhengig om TSR (aksjeutvikling) på 12% i beregningsperioden. Dette vil nå bli kommunisert ut i forbindelse med årets tildeling.

Fjerde kvartal 2020: Høy etterspørsel og stabil drift gir positivt resultat for både metallverk og valseverk ved Hydro Karmøy

Jan Åge Johansen 13. februar 2021

Fredag presenterte metallverket et overskudd før renter og skatt på 119 millioner kroner i fjerde kvartal, mens valseverket leverte et overskudd på 24 millioner kroner. For 2020 i sin helhet ble resultatet 171 i overskudd for metallverket og 54 millioner for valseverket.