Nyheter

Hydro og Lyse etablerer felles vannkraftselskap

Jan Åge Johansen 21. oktober 2020

Gjennom etablering av et felles kraftselskap fusjonerer Hydro og Lyse deler av vannkraftproduksjonen sin for å skape en sterk felles kraftaktør. Avtalen sikrer Hydro langsiktig industriell tilgang på fornybar vannkraft.

Les pressemeldingen her

Film

Årsmøte i Hydro Karmøy Kunstforening

Jan Åge Johansen 20. oktober 2020

Årsmøte i Hydro Karmøy Kunstforening avholdes i Infosalen torsdag 26. november kl. 18.00.

Tilbud om influensavaksine til ansatte i risikogruppene

Jan Åge Johansen 14. oktober 2020

Bedriftshelsetjenesten Hydro Karmøy  melder om at Helsemyndighetene har gjort vedtak om at alle influensavaksiner i det private markedet fram til 1. desember skal forbeholdes de som er i risikogruppene.

Fornyet kontrakt med Storebrand for innskuddspensjon i Norge

Jan Åge Johansen 12. oktober 2020

Hydro har besluttet å fornye avtalen med Storebrand på leveranse av innskuddspensjons- løsningen for alle Hydros selskaper i Norge. Dette ble utfallet av en nylig avsluttet anbudsprosess ledet av GBS, med deltakelse fra blant annet Group Finance og tillitsvalgte. Storebrand har vært vår leverandør på innskuddspensjon siden 2010. Utgangspunktet for anbudsprosessen har vært at Hydros ansatte skulle ha et like godt pensjonstilbud som i dag.

Primærmetall tilbake til full kapasitet

Jan Åge Johansen 28. september 2020
Primærmetall har besluttet å reversere den midlertidige kapasitetsreduksjonen som ble gjennomført i sommer med å koble ut celler på Karmøy, Husnes og i Sunndal.
De frakoblede cellene vil bli omforet og satt tilbake i drift.
AP18 er igang med planleggingen for gjennomføring.

Hydro restarter B-hallen på Husnes innen utgangen av november

Jan Åge Johansen 23. september 2020

Hydro har besluttet å restarte produksjonen på B-hallen på Husnes innen utgangen av november, etter å ha kjørt verket med halv kapasitet i mer enn ti år

Medlemsmøte Alnor Kjemiske Fagforening

Jan Åge Johansen 22. september 2020

Det avholdes medlemsmøte onsdag 30.september kl. 1600 på «Salteriet» (AKF Huset)

Agenda:

Sak 1 Protokoll 2/19
Sak 2 Tariff – Hovedoppgjøret 2020
Sak 3 Aktuelle saker og skriv
Sak 4 Eventuelt
Enkel bevertning.
Vel møtt!
Styret

KRM er sertifisert for Hydro REDUXA 4.0

Jan Åge Johansen 16. september 2020

Valseverket på Karmøy er dermed de første fra Rolled Products som får dette sertifikatet.

Enighet i forhandlingene på elektrokjemisk overenskomst

Jan Åge Johansen 16. september 2020

Mandag den 14. september startet forhandlingene mellom Norsk Industri og Industri Energi på Elektrokjemisk overenskomst. Sent i natt ble det enighet rundt forhandlingsbordet og resultatet ble følgende:

Endring av kantineforhold – Hydro Karmøy

Jan Åge Johansen 16. september 2020
KMV og KRM har i samarbeid med tillitsvalgte besluttet å bevilge 100.000 kroner til opprusting av hovedkantinen på verket (kantine 1). Fagforeningene vil selv lede arbeidet sammen med vår kantineleverandør for å få til en positiv og synlig opprusting av kantinen ved verket. I tillegg vil det legges opp til at den suksessrike ordning med ambulerende kantinetjeneste fortsetter som et tilbud til ansatte som har tilhold langt fra hovedkantinen. Kantinedriften ved kantine 2 (Seaside) legges samtidig ned ved Hydro Karmøy fra den 1.10. d.å.
(Workplace: Torbjørn S. Heyerdahl)