Nyheter

Margunn Sundve ny leder i AKF

Jan Åge Johansen 17. september 2021

På Årsmøte i går bleMargunn Sundve  valgt som ny leder i Alnor Kjemiske Fagforening.

Jan Åge Johansen ble valgt som ny nestleder, og Per Frode Johansen ble valgt som sekretær.
Hovedverneombud Yngve Eriksen ble gjenvalgt.

 

Sten Roar Martinsen takker av som AKF-leder!

Jan Åge Johansen 17. september 2021

Sten Roar har takket ja til en stilling som rådgiver i Hydros myndighetskontaktavdeling.

Gratis videreutdanninger til AKF medlemmer

Jan Åge Johansen 9. september 2021

AOF Vestlandet – Agder tilbyr gratis fagskoleutdanninger som starter i Haugesund.

Årsmøte Alnor Kjemiske Fagforening

Jan Åge Johansen 8. september 2021
«Salteriet» (AKF Huset) torsdag 16.september kl. 1800.
Dagsorden:
1. Åpning/ konstituering
2. Årsberetning
3. Regnskap/budsjett
4. Innkomne forslag
5. Bevilgninger
6. Valg
7. Valg Landsmøtedelegater
8. Avslutning
Enkel bevertning.
Vel møtt!
Styre

Ungdomsutvalget søker flere til styret

Jan Åge Johansen 8. september 2021
Ungdomsutvalget søker flere engasjerte ungdommer til styret 🙂🙂

Vara HVO Speira Karmøy

Jan Åge Johansen 22. august 2021
Bjørn Aarø er valgt som vara Hovedverneombud i Speira Karmøy Rolling Mill.
Vi gratulerer med valget, og ønsker Bjørn lykke til i vervet.

Nye frister ifm Årsmøte 2021

Jan Åge Johansen 18. august 2021
Vi satser som kjent på å avholde Årsmøte torsdag 16.september.
Frist for innlevering er 1. september 2021:
• *forslag til navn/kandidater på valg til årsmøte i AKF er 1.september 2021. (på valg: Nestleder, Sekretær, HVO)
Sendes til valgkomiteen ved Arvid Seljestokken.
• *søknader om bevilgninger på årsmøtet i AKF er 1.september 2021*.
Sendes til AKF kontoret.
• *forslag til årsmøte i AKF er 1.september 2021. Sendes til AKF kontoret.
• forslag til vedtektsendringer er 1.september 2021.
*Alle forslag til valgkomiteen, søknad om bevilgning og andre forslag skal være underskrevet av forslagsstiller.
NB! Alt som ble sendt inn til opprinnelig dato (med frist 7.januar), trengs ikke sendes inn på nytt dersom det ikke er forandringer!

Speira med sterkt andre kvartal

Jan Åge Johansen 6. august 2021

I går kunngjorde Speira sine andre kvartalsresultater for første gang som et frittstående selskap.

2.kvartal Hydro Karmøy: Gode resultater

Jan Åge Johansen 26. juli 2021
Fredag presenterte Hydro Karmøy et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på 390 millioner kroner for andre kvartal, dette er 200 millioner mer enn i 1.kvartal.

Speira/Karmøy Rolling Mill har valgt eget Hovedverneombud

Jan Åge Johansen 15. juli 2021
Valgkomiteen har i dag talt opp stemmer fra valgomgang 2 . Den som fikk flest stemmer, og blir Speira Karmøy`s første HVO er Nina Larsen.
Nina har bred erfaring innen HMS-arbeid, og har også fagbrev som HMS-rådgiver. (HMS Fagskolen).
Vi gratulerer med valget, og ønsker Nina lykke til i vervet!
Valg av vara HVO stater etter ferien.