Medlemsmøte

fredag 6. mai 2022
AKF avholder medlemsmøte onsdag 11.mai kl. 1530 i nye infosal (Kopervik/Stangeland)
Saksliste:
1. Protokoll 3/21
2. Tariff
3. Samleforening
4. Evt.
Vel møtt!
Styret