Oppdaterte Covid-19 retningslinjer Hydro Karmøy

fredag 14. januar 2022
HMS-sjef Jan Axel Roness:
Myndighetene presenterte nye nasjonale tiltak 13.01.22. Hydro Karmøy har derfor revidert sine Covid-19 retningslinjer Alle eksisterende smitteverntiltak vil bli videreført. Det er endting på nærkontaktreglene for øvrige nærkontakter. Dette innebærer at øvrige nærkontakter kun skal teste sefg, og dermed ikke trenger å gå i karantene.
Ta kontakt med BHT dersom det er usikkerhet vedrørende praktisering av karantenereglene.