Frister ifm Årsmøte 2022

mandag 13. desember 2021
Årsmøtedato: torsdag 24.februar kl 1800.
Frist for innlevering er 7. januar 2022:
• forslag til navn/kandidater på valg til årsmøte i AKF er 7. januar 2022*. (på valg: vara HVO)
Sendes til valgkomiteen ved Arvid Seljestokken.
• søknader om bevilgninger på årsmøtet i AKF er 7. januar 2022*.
Sendes til AKF kontoret.
• forslag til årsmøte i AKF er 7. januar 2022*. Sendes til AKF kontoret.
*Alle forslag til valgkomiteen og søknad om bevilgning skal være underskrevet av forslagsstiller.