Tillitsvalgtkonferansen 2021

onsdag 29. september 2021
27.-29.september deltok over 40 tillitsvalgte på AKF sin tillitsvalgtkonferanse i Rosendal.
Dag 1 var hovedtema «AKF
Fremover» – vedtekter og strategiplan.
Dag 2 startet med «Energi- og industripolitisk plattform» v/Asle Reime Industri Energi.
var det innlegg fra Speira v/Einar Glomnes og Hydro v/Eivind Kallevik.
Etter lunsj hadde Ommund Stokka Industri Energi innlegg om Landsmøte 2021, og Frøidis Øien. informerte om HELP Advokatforsikring .
Dag 3 ble brukt til bedriftsbesøk hos Hydro Husnes, med omvisning i B-hallen. Takk til Husnes Kjemiske for godt opplegg!
Det virket ut som de tillitsvalgte var godt fornøyde med både innehold og opplegg ellers. Det var stor stas å kunne møtes fysisk igjen!
Takk til alle som deltok! Vel blåst!