Margunn Sundve ny leder i AKF

fredag 17. september 2021

På Årsmøte i går bleMargunn Sundve  valgt som ny leder i Alnor Kjemiske Fagforening.

Jan Åge Johansen ble valgt som ny nestleder, og Per Frode Johansen ble valgt som ny sekretær.
Yngve Eriksen ble gjenvalgt som Hovedverneombud.

 

53 medlemmer  møtte opp på «Salteriet»opp for å overvære:

1. åpning konstituering
2. årsberetning
3. regnskap
4. innkomne forslag
5. bevilgninger
6. valg
7. avslutning

Dirigentbordet, som bestod av Olav Støylen, dirigent, Georg Vikshåland og Per Arne Rosenberg som sekretærer, loset årsmøtet trygt i havn.

Valgte på årsmøte i Alnor Kjemiske Fagforening:

Leder: Margunn Sundve(Metallverket) Valgt for 2.4 år
Nestleder: Jan Åge Johansen (Speira/KRM) Valgt for 1,4 år
Sekretær: Per Frode Johansen(Metallverket) Valgt for 1,4 år
Kasserer: Per Frode Johansen (Metallverket) ikke på valg
Miljøtillitsvalgt/Hovedverneombud: Yngve Eriksen (Metallverket) Valgt for 1,4 år

Styre i AKF:
Leder
Nestleder
Sekretær/Kasserer
Miljøtillitsvalgt/hovedverneombud
Ungdomstillitsvalgt* 0,4 år
Merkantiltillitsvalgt Trygve Eriksen 0,4 år
Avdelingstillitsvalgt elektrolyse Anders Utne 0,4 år
Avdelingstillitsvalgt pressboltstøperi Alf Ytreland 0,4 år
Hovedtillitsvalgt Speira/KRM Ingunn Hansen 0,4 år

Avdelingstillitsvalgt trådstøperi Odd Johan Odde 0,4 år

Observatør med møterett:
Hovedtillitsvalgt Bilfinger Kåre Fossdal 0,4 år
Tillitsvalgt logistikk Simon Hasselkvist 0,4 år

Forhandlingutvalg: Leder, nestleder og sekretær i styret.

Økonomiutvalg:  Leder, nestleder og sekretær/kasserer

Datautvalg: Datatillitsvalgt, kompetansetillitsvalgt og vara Miljøtillitsvalgt/Hovedverneombud.

Kompetanseutvalg: Kompetansetillitsvalgt/nestleder og nestleder Merkantil Faggruppe.

Forsikringsutvalg: Kasserer og FU`s forsikringsansvarlig

Vara miljøtillitsvalgt/varahovedverneombud:Roald Alsaker (Metallverket) Ikke på valg.

Ungdomsutvalget: Daniel Frøiland, Benedicte Marlen Jørgensen pluss inntil 4 til (jobbes med saken) 0,4 år

* leder konstitueres på første møte.

Merkantilutvalget: Trygve Eriksen, Arvid Seljestokken, Else Marie Rossebø

Revisorer: Per Arne Rosenberg og Helge Syre

Vararevisor: Torbjørn Brekke og Daniel Føiland

Eventyrhagen:
Kari Kaldheim (Merkantil) ikke på valg
Roald Alsaker (Metallverket) 1,4 år
Ola Olsen (Merkantil) 1,4 år

LO I Nord Rogaland: (0,4 år)
Helge Syre Vara: Margunn Sundve
Georg Vikshåland Vara: Anders Utne
Per Arne Rosenberg Vara: Per Frode Johansen
Trygve Eriksen Vara: Jan Åge Johansen

Avsluningsvis ble Sten Roar takket av som leder de siste 17 årene. Takk for innsatsen Sten Roar, og lykke til med nye utfordringer!!

Margunn Sundve ny leder i AKF!
Påtroppende leder Margunn takket Sten Roar for innsatsen med en blomsterkvast.
En fagforeningskjempe takkes av!