Årsmøte Alnor Kjemiske Fagforening

onsdag 8. september 2021
«Salteriet» (AKF Huset) torsdag 16.september kl. 1800.
Dagsorden:
1. Åpning/ konstituering
2. Årsberetning
3. Regnskap/budsjett
4. Innkomne forslag
5. Bevilgninger
6. Valg
7. Valg Landsmøtedelegater
8. Avslutning
Enkel bevertning.
Vel møtt!
Styre