AKF Årsmøte

mandag 21. juni 2021
Årsmøte er fortsatt utsatt til høsten, vi arbeider mot å kunne avholde det fysisk den 16.september 2021. Selvfølgelig med forbehold om smittetrykket på den tiden.