Fra Hydro til SPEIRA!

tirsdag 1. juni 2021
Hydro har i dag fullført salget av forretningsområdet Hydro Rolling til KPS Capital Partners. På et allmøte på Teams ble det nye navnet på selskapet offentliggjort: Speira!
 Karmøy Rolling Mill (Valseverket) har herved  fått nye eiere.
Transaksjonen inkluderer syv fabrikker, ett FoU-senter, globale salgskontorer og rundt 5000 ansatte, hvorav 650 ansatte er i Norge og de resterende hovedsakelig i Tyskland. KPS Capital Partners er et vel ansett og operasjonelt fokusert globalt private equity-selskap, med en historie som har betydelige interesser i metaller og bilforetak.