Tilbud om kjøp av aksjer 2021 – tilleggsinformasjon

mandag 22. mars 2021
HR infomerer:
Til ansatte i Rolled Product
Ansatte som kjøper aksjer i forbindelse med årets kjøpsprosess vil få etablert månedlig lønnstrekk på ordinær måte.
På nåværende tidspunkt antas det at lønnstrekket vil løpe over 12 måneder, med de begrensninger som følger av bestemmelsene i HRB14.