Resultat avstemming 6-skift, del 1

torsdag 17. desember 2020
Da er vi i mål med første del av avstemming om evt. ny skiftplan. Skiftplan 1 fikk flest stemmer.
Skiftplan 1 bytter to ettermiddager i uke 1 mot to netter i uke 4. Vi starter neste avstemming mellom
skiftplan 1 opp mot dagens 6-skiftplan i uke 1.