AKF kontoret stengt

torsdag 17. desember 2020
På oppfordring fra Hydro skal vi ta ut mest mulig ferie i 2020.
 Derfor vil AKF kontoret være stengt fra  mandag 21.desember til 1. januar.
I viktige saker/hastesaker kan vi nås på mobil og e-post.
AKF kontoret er åpent igjen fra 4.januar.