Primærmetall tilbake til full kapasitet

mandag 28. september 2020
Primærmetall har besluttet å reversere den midlertidige kapasitetsreduksjonen som ble gjennomført i sommer med å koble ut celler på Karmøy, Husnes og i Sunndal.
De frakoblede cellene vil bli omforet og satt tilbake i drift.
AP18 er igang med planleggingen for gjennomføring.