Medlemsmøte Alnor Kjemiske Fagforening

tirsdag 22. september 2020

Det avholdes medlemsmøte onsdag 30.september kl. 1600 på «Salteriet» (AKF Huset)

Agenda:

Sak 1 Protokoll 2/19
Sak 2 Tariff – Hovedoppgjøret 2020
Sak 3 Aktuelle saker og skriv
Sak 4 Eventuelt
Enkel bevertning.
Vel møtt!
Styret