Informasjon om jubilantfestene 2020

onsdag 19. august 2020
Pga Covid-19 er det besluttet at både AKF`s og bedriftens jubilantfest for 25- og 40-årsjubilanter blir utsatt!
Ved en endret smitterisiko vil jubilantfestene kunne finne sted senere – men tidligst til våren.
Informasjon om endelig tidspunkt vil da kunngjøres så snart er en ny dato er besluttet.