LO Utdanningsstipend

onsdag 13. mai 2020

Minner om fristen til å søke om stipend for helårsstdium 2020/2021 (2 semester) er 15.mai!
Denne fristen er fastsatt og kan ikke avvikes.
Ta kontakt med kompetansetillitsvalgt Jan Åge Johansen for hjelp til å søke.
Mobil: 99329620
E-post: Jan.Age.Johansen@hydro.com