Tredje kvartal 2019: Lave metallpriser og krevende produktmarked i Europa preger resultatet til Hydro Karmøy

onsdag 23. oktober 2019

Onsdag presenterte metallverket et underskudd før renter og skatt på 8 millioner kroner i tredje kvartal, mens valseverket leverte et overskudd på 9,6 millioner kroner.

 Det er et tøft marked der ute, og den lave etterspørselen etter våre produkter kombinert med lav aluminiumspris preger resultatet vårt også i tredje kvartal. I slike tider er det viktig å optimalisere det vi selv kontrollerer for å øke lønnsomheten – altså sikre god drift. Vi jobber stadig med forbedringsprogrammer, og fabrikken har levert på målsetting på faste kostnader så langt i år, sier fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal.
Valseverket på Karmøy leverer et overskudd før renter og skatt på 9,6 millioner kroner. Resultatet påvirkes i negativ retning av svakere produktpriser i grossistmarkedet, mens redusert metallkostnad påvirker i positiv retning.
Tredje kvartal er et utfordrende kvartal resultatmessig på grunn av revisjonsstans i perioden kombinert med at fellesferie avvikles. Oppstarten etter ferien var preget av uforutsette hendelser på flere av produksjonslinjene. Det positive er at revisjonsstansen tillot oss å gjennomføre en rekke tekniske forbedringer, forklarer fabrikksjef Pål Tage Endresen.
Banner AOF