AKF Årsberetning 2017

mandag 19. februar 2018

Årsberetningen for 2017 er klar. Her kan du bl. a. lese om årets viktigste saker og årsrapport fra gruppestyrer og utvalg. God lesning!