Alnor Kjemiske Fagforening (AKF)

Nyheter

Tilbud om influensavaksine til ansatte i risikogruppene

influensavaksine Jan Åge Johansen 14. oktober 2020

Bedriftshelsetjenesten Hydro Karmøy  melder om at Helsemyndighetene har gjort vedtak om at alle influensavaksiner i det private markedet fram til 1. desember skal forbeholdes de som er i risikogruppene.

Fornyet kontrakt med Storebrand for innskuddspensjon i Norge

Jan Åge Johansen 12. oktober 2020

Hydro har besluttet å fornye avtalen med Storebrand på leveranse av innskuddspensjons- løsningen for alle Hydros selskaper i Norge. Dette ble utfallet av en nylig avsluttet anbudsprosess ledet av GBS, med deltakelse fra blant annet Group Finance og tillitsvalgte. Storebrand har vært vår leverandør på innskuddspensjon siden 2010. Utgangspunktet for anbudsprosessen har vært at Hydros ansatte skulle ha et like godt pensjonstilbud som i dag.

Primærmetall tilbake til full kapasitet

Jan Åge Johansen 28. september 2020
Primærmetall har besluttet å reversere den midlertidige kapasitetsreduksjonen som ble gjennomført i sommer med å koble ut celler på Karmøy, Husnes og i Sunndal.
De frakoblede cellene vil bli omforet og satt tilbake i drift.
AP18 er igang med planleggingen for gjennomføring.