Alnor Kjemiske Fagforening (AKF)

Nyheter

Tariff: Merkantil

Jan Åge Johansen 8. juni 2021

Forhandlingsdelegasjonen ble også her redusert pga. smittevern og bestod fra Industri Energi av Aud Helene Halvorsen, Vækerø og Arve Både, Sunndal.

Tariff: Mellomoppgjør 2021 Metallverket og Valseverket

Jan Åge Johansen 8. juni 2021

Den 7.juni var en noe redusert forhandlingsdelegasjon pga. smittevern på Sundvolden hotel og forhandlet frem årets mellomoppgjør i Hydro. Fra Alnor Kjemiske stilte Sten Roar Martinsen og Margunn Sundve, formøtene er gjennomført på teams. Det er signert en fullmakt for valseverket skal følge årets lønnsoppgjør i Hydro, da forhandlingene begynte før endelig sluttsalgsdato. Oppgjøret inkluderer sentralt oppgjør på kroner 4.388,- Skiftsatsene og helligdag økes med 3,1%, dette gjøres gjeldende fra 1. april, resten fra 1.juni.

Fra Hydro til SPEIRA!

Jan Åge Johansen 1. juni 2021
Hydro har i dag fullført salget av forretningsområdet Hydro Rolling til KPS Capital Partners. På et allmøte på Teams ble det nye navnet på selskapet offentliggjort: Speira!
 Karmøy Rolling Mill (Valseverket) har herved  fått nye eiere.