Alnor Kjemiske Fagforening (AKF)

Nyheter

Vara Avdelingstillitsvalgte for perioden 2019-2020

Jan Åge Johansen 7. desember 2018

Valgkomiteen har i dag hatt opptelling av stemmene på vara Avdelingstillitsvalgte i avdelingene

Medlemsmøte

Jan Åge Johansen 7. desember 2018

Alnor Kjemiske Fagforening avholder medlemsmøte mandag 17.desember kl. 1600 i Kantine 1.

Ny Enhetsleder for HMS ved Hydro Karmøy

Jan Åge Johansen 27. november 2018
Jan-Axel Roness vil tiltre som ny Enhetsleder HMS ved Hydro Karmøy, Metallverket.