Alnor Kjemiske Fagforening (AKF)

Nyheter

6-skift avstemming klar

Jan Åge Johansen 17. februar 2021
Da har vi etter en lang prosess gjennomført siste avstemming for denne gang med valg av 6-skiftplan
fremover.

Aksjeordningen 2021

Jan Åge Johansen 15. februar 2021

Basert på vedlagte innspill fra ansattrepresentanter i styret (gjennomgående diskusjoner siden 2019) ble det på gårsdagens styremøte i Hydro vedtatt at «ny modell» vil være slik at det gis aksjer med 50% rabatt for hhv 30.000 og 15.000 (tidligere satser 25.000/12.500) – da fortsatt avhengig om TSR (aksjeutvikling) på 12% i beregningsperioden. Dette vil nå bli kommunisert ut i forbindelse med årets tildeling.

Fjerde kvartal 2020: Høy etterspørsel og stabil drift gir positivt resultat for både metallverk og valseverk ved Hydro Karmøy

Jan Åge Johansen 13. februar 2021

Fredag presenterte metallverket et overskudd før renter og skatt på 119 millioner kroner i fjerde kvartal, mens valseverket leverte et overskudd på 24 millioner kroner. For 2020 i sin helhet ble resultatet 171 i overskudd for metallverket og 54 millioner for valseverket.